1.4.1 RPOWP

ELASTIC CLOUD SOLUTIONS ZDOBYWA ZAGRANICZNE RYNKI. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Tytuł projektu: ELASTIC CLOUD SOLUTIONS ZDOBYWA ZAGRANICZNE RYNKI
Beneficjent: ELASTIC CLOUD SOLUTIONS SP. Z O. O.
Projekt nr: WND-RPPD.01.04.01-20-0075/19
Wartość projektu ogółem: 115 578,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 100 322,06 PLN
Dofinansowanie EFRR: 78 251,16 PLN
Cel projektu
Celem projektu jest wsparcie Elastic Cloud Solutions Sp. z o. o. w rozszerzeniu działalności z rynków krajowych na wybrane rynki zagraniczne poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych.


Planowane efekty
Oczekiwane jest, że w wyniku udziału w targach i misjach gospodarczych zostaną nawiązane nowe kontakty handlowe i podpisane kontrakty gospodarcze.

Projekt zakłada uczestnictwo Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. w międzynarodowych wydarzeniach branżowych pt.:
  • ESPC European SharePoint Office 365 & Azure Conference (Praga)
  • Microsoft Ignite Conference (Orando)

Udział w wydarzeniach ma na celu promocję innowacyjnych produktów firmy. Przedsięwzięcia te pozwolą na nawiązanie relacji biznesowych i promocję gospodarczą regionu jako obszaru powstawania nowych produktów uwzględniających Krajowe Inteligentne Specjalizacje i Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. uzyska jednocześnie szansę na internacjonalizację swojej działalności i wejście na nowe obiecujące rynki. Działania podjęte w ramach projektu ukażą region jako obszar sprzyjający powstawaniu nowych firm oraz przyjazny inwestorom.

W ramach projektu Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. zaprezentuje swoje produkty na rynku czeskim i amerykańskim. Wydarzenia wybrane do realizacji w ramach projektu to jedne z najważniejszych wydarzeń w branży na świecie.