GO INTERNATIONAL

projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: "GO INTERNATIONAL - Elastic Cloud Solutions Sp. z o. o."
Beneficjent: Elastic Cloud Solutions Sp. z o. o.
Projekt nr: WND-RPPD.01.04.01-20-044/18
Cel projektu
Celem projektu jest wsparcie Elastic Cloud Solutions sp. z o. o. w rozszerzeniu działalności z rynku krajowego na wybrane rynki zagraniczne poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach.

Planowane efekty
Oczekiwane jest, że w wyniku udziału w targach sprzedaż eksportowa firmy wzrośnie o 1% w 2019 roku.

Wartość projektu:
  • Wydatki ogółem 117 733,39 zł
  • Wydatki kwalifikowalne: 100 224,70 zł
  • Dofinansowanie EFRR: 75 168,52 zł
Projekt zakłada aktywne uczestnictwo Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. w międzynarodowym wydarzeniu branżowym pt.: ESPC European SharePoint Office 365 & Azure Conference w celu promocji innowacyjnych produktów firmy. Przedsięwzięcie to pozwoli na nawiązanie relacji biznesowych i promocję gospodarczą regionu jako obszaru powstawania nowych produktów uwzględniających Krajowe Inteligentne Specjalizacje i Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. uzyska jednocześnie szansę na internacjonalizację swojej działalności i wejście na nowe obiecujące rynki. Działania podjęte w ramach projektu ukażą region jako obszar sprzyjający powstawaniu nowych firm oraz przyjazny inwestorom.

W ramach projektu Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. zaprezentuje swoje produkty na rynku duńskim. Wydarzenie wybrane do realizacji w ramach projektu to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży na świecie.Zapytania ofertowe RPO WP na lata 2014-2020
W związku z realizacją projektu w ramach działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, Elastic Cloud Solutions zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań:

1. Zakup usługi hotelarskiej na potrzeby udziału firmy Elastic Cloud Solutions sp. z o. o. w targach pn.: “ESPN European SharePoint Office 365 & Azure Conference” w terminie 26 - 29.11.2018 r.
Pobierz załączniki (zip, 1 365 KB)2. Zakup biletów lotniczych w związku z udziałem firmy Elastic Cloud Solutions sp. z o. o. w targach pn.: “ESPN European SharePoint Office 365 & Azure Conference” w terminie 26 - 29.11.2018 r.
Pobierz załączniki (zip, 1 440 KB)3. Zakup usługi graficznej w związku z udziałem firmy Elastic Cloud Solutions sp. z o. o. w targach pn.: “ESPN European SharePoint Office 365 & Azure Conference” w terminie 26 - 29.11.2018 r.
Pobierz załączniki (zip, 1 436 KB)4. Zakup filmów promocyjno-reklamowych, na potrzeby udziału firmy Elastic Cloud Solutions sp. z o. o. w targach pn.: “ESPN European SharePoint Office 365 & Azure Conference” w terminie 26 - 29.11.2018 r.
Pobierz załączniki (zip, 564 KB)5. Zakup biletu lotniczego na potrzeby udziału firmy Elastic Cloud Solutions sp. z o. o. w konferencji “Microsoft Ignite | The Tour Berlin”, odbywającej się w dniach 6-7.12.2018r, w Berlinie
Pobierz załączniki (zip, 785 KB)6. Zakup usługi hotelarskiej na potrzeby udziału firmy Elastic Cloud Solutions sp. z o. o. w konferencji “Microsoft Ignite | The Tour Berlin”, odbywającej się w dniach 6-7.12.2018r, w Berlinie
Pobierz załączniki (zip, 767 KB)