1.4.1 RPOWP

ELASTIC CLOUD SOLUTIONS ZDOBYWA ZAGRANICZNE RYNKI. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Tytuł projektu: ELASTIC CLOUD SOLUTIONS ZDOBYWA ZAGRANICZNE RYNKI
Beneficjent: ELASTIC CLOUD SOLUTIONS SP. Z O. O.
Projekt nr: WND-RPPD.01.04.01-20-0075/19
Wartość projektu ogółem: 115 578,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 100 322,06 PLN
Dofinansowanie EFRR: 78 251,16 PLN
Cel projektu
Celem projektu jest wsparcie Elastic Cloud Solutions Sp. z o. o. w rozszerzeniu działalności z rynków krajowych na wybrane rynki zagraniczne poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych.


Planowane efekty
Oczekiwane jest, że w wyniku udziału w targach i misjach gospodarczych zostaną nawiązane nowe kontakty handlowe i podpisane kontrakty gospodarcze.

Projekt zakłada uczestnictwo Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. w międzynarodowych wydarzeniach branżowych pt.:
  • ESPC European SharePoint Office 365 & Azure Conference (Praga)
  • Microsoft Ignite Conference (Orando)

Udział w wydarzeniach ma na celu promocję innowacyjnych produktów firmy. Przedsięwzięcia te pozwolą na nawiązanie relacji biznesowych i promocję gospodarczą regionu jako obszaru powstawania nowych produktów uwzględniających Krajowe Inteligentne Specjalizacje i Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. uzyska jednocześnie szansę na internacjonalizację swojej działalności i wejście na nowe obiecujące rynki. Działania podjęte w ramach projektu ukażą region jako obszar sprzyjający powstawaniu nowych firm oraz przyjazny inwestorom.

W ramach projektu Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. zaprezentuje swoje produkty na rynku czeskim i amerykańskim. Wydarzenia wybrane do realizacji w ramach projektu to jedne z najważniejszych wydarzeń w branży na świecie.
ROZEZNANIE RYNKU NR 01/2019/1.4.1/RPOWP/USŁUGA HOTELOWA
W związku z realizacją projektu pn. „Elastic Cloud Solutions zdobywa zagraniczne rynki" w ramach Działania 1.4 RPOWP, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Elastic Cloud Solutions zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań:

Zakup usługi hotelowej na potrzeby udziału firmy Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. w międzynarodowych targach pn. „Microsoft Ignite” w Orlando w Stanach Zjednoczonych w terminie 4-8.11.2019
Pobierz załączniki (zip, 138 KB)
ROZEZNANIE RYNKU NR 02/2019/1.4.1/RPOWP/BILETY LOTNICZE
W związku z realizacją projektu pn. „Elastic Cloud Solutions zdobywa zagraniczne rynki" w ramach Działania 1.4 RPOWP, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Elastic Cloud Solutions zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań:

Zakup biletów lotniczych w związku z udziałem firmy Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. w międzynarodowych targach pn. Microsoft Ignite” w Orlando w Stanach Zjednoczonych w terminie 4-8.11.2019
Pobierz załączniki (zip, 138 KB)
ROZEZNANIE RYNKU NR 03/2019/1.4.1/RPOWP/USŁUGA HOTELOWA
W związku z realizacją projektu pn. „Elastic Cloud Solutions zdobywa zagraniczne rynki" w ramach Działania 1.4 RPOWP, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Elastic Cloud Solutions zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań:

Zakup usługi hotelowej w Miami, w związku z udziałem firmy Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. w międzynarodowych targach pn. „Microsoft Ignite Conference” w Orlando w terminie 2-5 grudnia 2019 r.
Pobierz załączniki (zip, 138 KB)
ROZEZNANIE RYNKU NR 04/2019/1.4.1/RPOWP/BILETY LOTNICZE
W związku z realizacją projektu pn. „Elastic Cloud Solutions zdobywa zagraniczne rynki" w ramach Działania 1.4 RPOWP, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Elastic Cloud Solutions zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań:

Zakup biletów lotniczych w związku z udziałem firmy Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. w międzynarodowych targach pn. „ESPC European SharePoint Office 365 & Azure Conference” w Pradze w terminie 2-5 grudnia 2019 r.
Pobierz załączniki (zip, 138 KB)
ROZEZNANIE RYNKU NR 05/2019/1.4.1/RPOWP/USŁUGA HOTELOWA
W związku z realizacją projektu pn. „Elastic Cloud Solutions zdobywa zagraniczne rynki" w ramach Działania 1.4 RPOWP, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Elastic Cloud Solutions zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań:

Zakup usługi hotelowej na potrzeby udziału firmy Elastic Cloud Solutions Sp. z o.o. w międzynarodowych targach pn. „ESPC European SharePoint Office 365 & Azure Conference” w Pradze w terminie 2-5 grudnia 2019 r.
Pobierz załączniki (zip, 138 KB)